Frågor och svar om originalservice

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren på dem.

  Beställning

  Hur beställer jag en reparation?
  Det bästa sättet att beställa en reparation är via ditt MyFestool-konto. Då får du kostnadsfri transportservice, snabb reparationsservice och statusuppdateringar om reparationen.
  Du kan också kontakta vår kundservice. Vi hjälper dit gärna med reparationen.
  Även din Festool-återförsäljare kan ta emot reparationer. Men tänk då på att det kan ta längre tid totalt eftersom transporterna blir längre och kommunikationen går långsammare.

  Varför bör jag låta reparationen utföras av Festool direkt?
  Du har full kontroll och får veta allt som händer medan ditt verktyg repareras.
  Om du beställer reparationen online hämtar vi utan kostnad verktyget på den plats du anger. Medan verktyget är på väg till oss planerar vi redan in kapaciteten för analys och reparation. Därför tar det normalt bara 48 timmar från det att vi får verktyget tills det har reparerats, rengjorts, elsäkerheten har kontrollerats och det är på väg tillbaka till dig igen.
  Du får sex månaders garanti på de utbytta reservdelarna. 
  Vi kontrollerar automatiskt verktygets garantistatus – om det är inom garantitiden och verktyget är registrerat för all-inclusive-garantin så är reparationen kostnadsfri för dig.
  Om det finns programuppdateringar för ditt verktyg så installerar vi dem under reparationen om så behövs.
  Våra medarbetare är speciellt utbildade för att reparera Festool-produkter – de vet precis vad de ska göra så att du får tillbaka ditt verktyg så snabbt som möjligt.
  Självklart använder vi endast originalreservdelar – direkt från lagret utan att behöva beställa dem först.
  Innan vi skickar tillbaka verktyget justerar vi det alltid och gör alla fininställningar. Dessutom rengör vi det skonsamt med torris om det är mycket smutsigt.
  Vi utför en elsäkerhetskontroll och bifogar ett certifikat.

  Tid för hanteringen

  Hur lång tid är mitt verktyg borta?
  Som regel reparerar vi ditt verktyg inom 48 timmar.
  Från hämtningen tills du får tillbaka verktyget tar det ca en vecka om du använder vår reparation online.

  Får jag låna ett verktyg av Festool under reparationen?
  Nej, Festool erbjuder inga låneverktyg.
  Vissa Festool-återförsäljare kan dock låna ut verktyg vid behov.
  Fråga därför din återförsäljare om de kan stå till tjänst.

  När kommer pakettjänsten? Kan man bestämma en tid?
  Tyvärr går det inte att boka en tid för hämtningen.
  Men du kan ange en valfri plats där verktyget kan hämtas.
  Dessutom kan du lämna in verktyget på ett postutlämningsställe utan kostnad. Närmare information om aktuella postutlämningsställen får du när du beställt reparationen.

  För fler alternativ, kontakta vår kundservice.

  Kostnad

  Vad kostar hämtningen?
  Hämtningen är alltid kostnadsfri för dig. Det är bara returen som innebära vissa kostnader.
  Om du använder reparation online via MyFestool är även returtransporten kostnadsfri för dig, till och med efter garantitiden.
  Om du inte använder detta och garantin har gått ut kostar returtransporten med pakettjänst 9,50 € och med en speditör 38 € exkl. moms

  Vad kostar reparationen?
  Är verktyget registrerat för all-inclusive-garantin så är reparationen gratis för dig under garantitiden.
  I annat fall får du ett kostnadsförslag från oss i anslutning till felanalysen.
  För att vi ska kunna ta fram och beräkna det så exakt som möjligt måste vi ta isär verktyget så mycket att vi kan fastställa alla fel. Då är vi naturligtvis så noggranna som möjligt och demonterar inte verktyget mer än nödvändigt. Det förhindrar onödiga merkostnader vid reparationen.
  Du kan även ange en kostnadsgräns för reparationen – då reparerar vi ditt verktyg upp till detta maxbelopp utan att fråga och tar fram ett kostnadsförslag för ytterligare reparationer om så behövs. Det här alternativet passar framför allt för äldre verktyg som redan har förlorat i värde.

  Hur mycket kostar ett kostnadsförslag?
  Kostnadsförslaget är alltid gratis för dig.

  Vilka alternativ har jag om ett kostnadsförslag har tagits fram?
  Du kan låta oss reparera verktyget under de villkor som anges.
  Om vi anser att reparationen inte är lönsam får du automatiskt erbjudande om en skrotningspremie på 10 % av det aktuella försäljningspriset för verktyget. Antar du erbjudandet så ser vi till att ditt gamla och trasiga verktyg avfallshanteras på rätt sätt.
  Om du varken vill reparera verktyget eller ha en skrotningspremie skickar vi tillbaka verktyget till dig isärplockat.
  Observera här också punkten Kostnader och förpackning med frågan: ”Varför får jag tillbaka mitt verktyg isärplockat i stället för hopmonterat?”

  Tas delar som saknas på verktyget med i kostnadsförslaget?
  Delar som är viktiga för funktionen och säkerheten monteras och ingår även i kostnadsförslaget. Om du till exempel skickar en cirkelsåg utan pendelhuv till oss så måste vi montera den för skydda både oss och dig och tar då med den i kostnadsförslaget.

  Anpassar Festool reparationspriset till min kostnadsgräns?
  Nej, vi reparerar naturligtvis bara det som verkligen är trasigt. Kostnaderna anpassas till det faktiska arbetet och materialförbrukningen och inte din kostnadsgräns.

   

  Förpackning och försändning

  Varför måste jag ange batteristorleken när batteriverktyg och batterier ska repareras?
  Li-jonbatterier klassas generellt som farligt gods. Speciella föreskrifter gäller fr.o.m. 100 Wh. Hos Festool gäller det batterier från 6,2 Ah och uppåt.
  För att garantera en säker transport måste vi därför veta följande:

  • Exakt antal
  • Artikelbeteckningen med art.nr, står på batteriets baksida
  • Batterikapaciteten, står också på batteriets baksida

  Om försändelsen innehåller farligt gods har vi en speciell dekal för detta, som du kan ladda ner.

  Kan jag ange en annan adress för hämtning eller leverans?
  Ja, du kan ange en annan hämtnings- eller leveransadress när du beställer en reparation via MyFestool eller hos din kontaktperson.

  Hur måste jag förpacka de trasiga verktygen?
  Ligger verktyget i en SYSTAINER behövs ingen ytterligare förpackning.
  Lösa verktyg måste däremot förpackas säkert och hållbart i kartonger.
  För stora verktyg och maskiner (till exempel kapsågar eller dammsugare) kan vi tillhandahålla en transportlåda – kontakta då Festool kundservice.
  Observera även de speciella bestämmelserna för transportförpackningar till farligt gods.

  Varför får jag tillbaka mitt verktyg isärplockat i stället för hopmonterat?
  För att vi ska kunna ta fram ett så exakt kostnadsförslag som möjligt måste vi ta isär verktyget tills vi har fastställt alla fel.
  När du har fått kostnadsförslaget och bestämt dig för att inte göra reparationen, utan bett oss skicka tillbaka verktyget igen.
  Om en säkerhetsrisk föreligger får vi enligt lag (direktiv DGVU föreskrift 3+4 och VDE/ÖVE-föreskrifter) inte lämna tillbaka verktyget i fungerande skick för att du som kund och användare inte ska råka ut för skador. För detta tar vi ut en avgift på 20 € exkl. moms
  Om du kräver att få tillbaka ditt verktyg monterat men inte reparerat tar vi ut en högre avgift på 50 € exkl. moms på grund av det extra arbetet. Men även i detta fall måste vi lämna tillbaka verktyget i delvis obrukbart skick för att du som kund och användare inte ska råka ut för skador.

  Beställning utomlands

  Var kan jag reparera ett verktyg när jag är utomlands?

  Självklart kan du lämna in verktyget på reparation i det aktuella landet om det finns en Festool reparationsservice där. För mer information, välj landet på www.festool.com/service

  Vilka garantianspråk har jag om jag har köpt ett verktyg hemma och nu är utomlands?

  Kontakta då Festool Service på:

  Tel.: +49 (0)7024/804-24400
  E-post: service-de@festool.com

  Du når oss måndag till torsdag från kl. 7.30 till 17.00 och fredag till 16.00.