FAQ all-inclusive-garanti

Frågor och svar om all-inclusive-garantin

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren på dem.

  All-inclusive-garanti

  Vad är all-inclusive-garantin?
  Med de omfattande servicetjänsterna i vår all-inclusive-garanti är ditt nya Festool-verktyg i trygga händer och du kan koncentrera dig på det viktiga: Ditt arbete. För att du ska kunna utnyttja tjänsterna ”Fri originalservice”, ”Ersättning vid stöld”, ”Originalreservdelar” och ”Nöjd eller pengarna tillbaka” måste du registrera ditt verktyg inom 30 dagar efter köpet.

  Hur kan jag registrera mitt verktyg för all-inclusive-garantin?
  Du kan enkelt registrera ditt verktyg inom 30 dagar efter köpet online eller hos din återförsäljare.

  Kostar all-inclusive-garantin något? 
  Nej, all-inclusive-garantin ingår i priset för verktyget och är därmed garanterat kostnadsfri. Den enda förutsättningen är att du registrerar ditt verktyg för all-inclusive-garantin inom 30 dagar efter köpet.

  Får jag någon bekräftelse på registreringen för all-inclusive-garantin?
  Ja, efter registreringen får du ett garanticertifikat från oss. Om du själv har registrerat verktyget får du certifikatet via e-post. Om din återförsäljare har skött registreringen åt dig får du certifikatet antingen via e-post (om du har angett din e-postadress i vår databas) eller via vanlig post. Förvara detta certifikat säkert så att du kan visa det vid garantifall.

  Gäller all-inclusive-garanti för alla Festool-produkter?
  All-inclusive-garantin gäller för alla Festools verktyg och ytterligare utvalda produkter. Om en produkt kan registreras för all-inclusive-garantin ser du på kortet för all-inclusive-garantin som medföljer i varje SYSTAINER eller kartong. Dessutom står det i funktionsbeskrivningen för våra produkter på hemsidan om en registrering är möjlig.

  Fri originalservice.

  Vilka delar och fel täcks av denna tjänst?
  Material- och tillverkningsfel inklusive alla reservdelar och slitagedelar (i synnerhet kolborstar, kullager, gummimanschetter, batterier, laddare, tätningsringar, fasta kablar och kontakter) samt den arbetstid som behövs. I vår reservdelskatalog finns en översikt över alla reserv- och slitagedelar. Allt som är märkt med ”Ja” i kolumnen ”Garanti” ersätts utan kostnad.

  Får jag ett kostnadsförslag för reparationen?
  Tack vare all-inclusive-garantin behövs inga kostnadsförslag och fakturor för reparationer inom de tre första åren. Den enda förutsättningen är att du registrerar ditt verktyg för all-inclusive-garantin inom 30 dagar efter köpet. När garantitiden har gått ut får du ett kostnadsförslag för varje reparation som överstiger 750 kr inkl. frakt för produktgrupperna borra & skruva samt slipmaskiner. För övriga produktgrupper är gränsen 1250 kr.

  Finns det undantag där tjänsten inte gäller?
  Ja, det gör det. Det handlar om situationer som du säkert kan förstå, till exempel om ett verktyg har förstörts avsiktligt eller om det använts kontinuerligt på ett industriellt sätt. Alla undantag hittar du i våra garantivillkor.

  Vilka rättigheter har jag om jag inte har registrerat mitt verktyg för all-inclusive-garantin?
  Som yrkesmässig användare har du rätt till lagstadgad garanti i 12 månader, som privat användare i 24 månader. Detta gäller för material- och tillverkningsfel som fanns redan när produkten levererades. Observera att slitagedelar inte täcks av den lagstadgade garantin. Därför bör du alltid registrera ditt nya verktyg för all-inclusive-garantin. Registreringen är kostnadsfri!

  Ersätts vid stöld.

  Mitt verktyg har stulits på byggarbetsplatsen/ur bilen. Får jag ersättning ändå?
  Även om verktyget har stulits ur bilen eller på byggarbetsplatsen får du ett splitternytt verktyg inom tre år efter köpet – mot en självrisk på 800 kr (exkl. moms).

  Vad måste jag göra om mitt verktyg har blivit stulet?
  Det är viktigt att du håller dig inom tidsfristerna. Du måste polisanmäla stölden omedelbart. Sedan måste du lämna in anmälan tillsammans med ditt garanticertifikat till din återförsäljare inom 5 dagar. När vi har kontrollerat fallet skickar vi ett nytt verktyg till återförsäljaren så att du kan hämta det där mot 500 kr självrisk (exkl. moms).

  Det har gått längre än 5 dagar. Får jag trots det ett ersättningsverktyg?
  Tyvärr inte! Vi kan bara erbjuda denna tjänst om du håller våra tidsfrister.

  Gäller alla tjänster som ingår i all-inclusive-garantin även för ersättningsverktyget?
  All-inclusive-garantin överförs till ersättningsverktyget under den tid som återstår för det stulna verktyget. Om verktyget stals efter till exempel två år gäller all-inclusive-garantin för ersättningsverktyget under det år som är kvar. I så fall registrerar vi verktyget åt dig och skickar också ett nytt garanticertifikat. Eftersom man bara kan utnyttja stöldförsäkringen för ett verktyg en gång, gäller denna tjänst inte längre för ersättningsverktyget.

  Originalreservdelar.

  Vad händer om en reservdel inte finns fast det inte har gått 10 år?
  Vi garanterar att reservdelar finns i lager i minst 10 år efter att ett verktyg har slutat tillverkas. Om vi skulle misslyckas med att hålla detta löfte får du ett nytt elverktyg helt utan kostnad.

  Kommer det inte att finnas några garanterade reservdelar för mitt verktyg efter 10 år?
  För många verktyg har vi reservdelar på lager betydlig längre än 10 år efter produktionsslutet.

  Jag behöver en reservdel. Vad måste jag göra?
  För att hitta rätt reservdel för ditt verktyg måste du veta exakt produkttyp och artikelnummer (art.nr). Dessa uppgifter hittar du på typskylten direkt på maskinen och i dina garantiunderlag. Kontakta oss när du vill beställa en viss reservdel.

  Viktig information om användning av reservdelar:
  Observera att alla Festool-verktyg av kvalitets- och säkerhetsskäl uteslutande repareras av auktoriserade verkstäder. Vi rekommenderar att du beställer en reparation direkt hos oss. Varje gång ett hölje öppnas måste en ”säkerhetskontroll enligt DGUV-föreskrift 3+4 (tysk olyckfallsförsäkringsorganisation) och direktivet DIN VDE 0701/0702” utföras. Detta får endast utföras av en speciellt utbildad elektriker. I många fall behövs dessutom specialverktyg för en korrekt reparation. Observera att alla garantianspråk upphävs ifall reparationen utförs av någon som inte är auktoriserad. Vi avråder därför uttryckligen från egna reparationsförsök.

  Nöjd eller pengarna tillbaka.

  Vad måste jag tänka på för att kunna utnyttja denna servicetjänst?
  Den enda förutsättningen är att du registrerar ditt verktyg för all-inclusive-garantin direkt efter köpet. Sedan kan du prova verktyget i lugn och ro och lämna tillbaka det till återförsäljaren inom 15 dagar efter köpet, om det inte skulle uppfylla dina förväntningar. Då får du tillbaka alla pengar du gett för det.

  I garantivillkoren står det att verktyget bara får vara ”lätt använt”. Vad betyder det?
  Vi vill att du ska kunna prova våra verktyg under verkliga förhållanden. Därför får du testa våra verktyg ordentligt i ditt arbete för att snabbt kunna avgöra om de då uppfyller dina förväntningar. Observera att det inte är tillåtet att testa dem under industriell, kontinuerlig användning. Det är viktigt att du lämnar tillbaka verktyget i originalförpackningen tillsammans med allt som följde med.