FAQ om reparationer

Dags för reparation?

Våra vanliga frågor om reparationer ger dig svar på vad du kan göra innan reparation.

Frågor och svar om reparationer och produkter

Nedan listar vi de vanligaste frågorna vi får angående reparationer och vi delar även med oss av några smarta tips som kan hjälpa dig med din maskin.

Vanliga generella frågor om reparationer


Jag upplever att min maskin behöver repareras, finns det något generellt jag kan kontrollera innan jag sänder in den för att säkerställa att den verkligen är i behov av reparation?

 • Kontrollera kabeln om det är en plug-it-kabel. Prova sätt in en annan plug-it-kabel. Går maskinen fortfarande inte är maskinen i behov av reparation.
 • Om du har maskinens kabel inkopplad i dammsugaren, koppla den i stället till väggen för att säkerställa att det inte är dammsugaren som felar.
 • Gäller det en dammsugare: Kontrollera så att slangen inte är igensatt eller att filtersäcken är full. Kontrollera även filtret så att detta inte är igensatt samt att sugkraftsregleringen är satt på den styrka du vill ha den på.

Min maskin behöver repareras, hur går jag till väga? 
Du har två alternativ:

1. Det första är att skapa ett serviceärende med vår Online Repair där Posten hämtar den emballerade maskinen på din bemannade adress.
2. Det andra är att du lämnar maskinen till din återförsäljare.

Detaljerad information om de två alternativen finner du direkt under Support här på sidan. 

Jag vill att min maskin ska repareras genom en Online Repair, hur gör jag? 
För att genomföra en Online Repair skall du ha ett myFestool-konto. Om du inte har ett myFestool-konto sedan tidigare skapar du ett på nolltid och direkt efter det kan du skapa ditt serviceärende online. 

Innan jag sänder in min maskin till reparation, bör jag tänka på något?
Ja, för säkerhets skull ber vi dig att inte sända sågar med batterier eller sticksågsblad monterade. Vi ber dig också ta bort filtersäcken om det är en dammsugare som skall sändas för reparation. 

Kan jag ringa in till Festools kundservice och fråga om reparationer? 
Ja, självklart. Gällande reparationer når du oss på telefonnummer 040 - 670 10 60 och du får gärna ha maskinens T-nummer tillgängligt. Detta finner du på klisterdekalen som sitter på maskinen.

Upplevd felbeskrivning?
Ju tydligare du är i din upplevda felbeskrivning desto lättare är det för oss att åtgärda det fel du upplever.

Jag har mottagit ett kostnadsförslag men jag vill inte att alla de delar jag blivit rekommenderad att byta skall bytas ut. Kan jag påverka detta?
Ja, det är i slutänden upp till dig vilka delar som skall bytas. 

Vad är det för skillnad på ett prisförslag och faktura?
Prisförslag är vad tänkt reparation kommer att kosta. Faktura är när reparationen är klar och ivägsänd. Faktura och prisförslag skall vara en spegling av varandra i slutändan. 

Min maskin har varit på reparation, men jag upplever fortfarande samma fel. Hur kan detta komma sig?
Det kan bero på felaktigt utförd reparation eller att vi fått information om ditt upplevda fel som ej varit orsak till maskinens fel, varför vi reparerat andra defekter.

Jag har mottagit ett prisförslag men kan inte öppna dokumentet.
Prova installera den senaste versionen av Adobe Acrobat.

Kan jag köpa reservdelar?
Ja, du kan köpa reservdelar via våra återförsäljare. Sprängskisser för att hitta den reservdel du söker finner du på denna länk.

Hur hittar jag lättast den del jag söker i sprängskissen?
På maskinens etikett står maskinens T-nummer. Skriv in detta i sprängskissens sökfält så kommer du direkt till din specifika maskin.

Jag har fått tillbaka min maskin efter reparation, varför har den inte gått på garanti?

 • Maskinen är inte registrerad
 • Garantitiden har gått ut
 • Maskinfelet täcks inte av garantin
 • Kvittounderlag var inte medskickat maskinen

Jag har fått tillbaka min maskin som är registrerad för Service all-inclusive och är inom den första treårsperioden, varför har vissa men inte alla reservdelar eller moment gått på garantin?

 • Aktuell del täcks inte av garanti. Uppgift om detta finns på vår elektroniska sprängskiss.
 • Skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr, borrverktyg, diamantskålar.
 • Om avvikelser från bruksanvisningen och övriga underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
 • Vid icke fackmässig användning, i synnerhet vid yttre våld (speciellt fall eller slag). 
 • Vid fel på maskinerna, som i synnerhet förorsakats genom användning av tillbehör eller reservdelar som inte är originaldelar.
 • Vid maskiner, som ändrats eller kompletterats, speciellt maskiner som plockats isär.
 • Vid kontinuerlig, kraftigt påfrestande användning, speciellt vid industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, överbelastande användning av maskinen.

Vanliga reparationsrelaterade frågor om produkter


Min såg, betongkap eller betongslip blir varm och slår av.
De flesta Festool-produkter har bland annat ett överhettningsskydd för att skydda produkten. Produkten slår automatiskt av när den blir överhettad, överhettning sker bland annat på grund av följande saker:

 • En sänksåg  eller cirkelsåg används med fel klinga till ett visst material. Exempelvis när en standardmonterad, 48-tandad klinga till TS 55, används för att klyva massivt trä.
 • När en sliten klinga används i en såg .
 • När en betongslip eller betongkap används för hårt i kombination med att skivan är för sliten.

Jag upplever att min skruvdragare inte har någon kraft.
Kontrollera att växlar och momentinställning är rätt inställda för det arbete du skall utföra. Exempelvis att en DRC 18/PDC 18 inte är ställd på växel 1 och moment 1 när du behöver ett snabbt varvtal och ett högre moment. Detsamma gäller T 18 som också både har växel- och momentinställning.

Jag har mina batterier i bilen över natten när det är minusgrader ute, varför fungerar de inte direkt på morgonen? 
Alla batterier fungerar sämre i ordentlig kyla. Har du möjlighet så ta in dem i verkstaden eller byggboden i runt en halvtimme och ladda dem sedan så är de redo för drift som vanligt.

Jag upplever att min PLANEX vobblar.
Sannolikt är slipmellanlägget Interface-Pad, skumgummiskivan som sitter mellan slipplattan och slippappret, sliten och behöver bytas ut.

Jag har en OF 1400 / OF 2200 monterad i CMS-modulen och får inte ut frässtålet med spindelstoppet. 
Då handöverfräsen sitter monterad upp- och ned är det möjligt att spån satt igen spindelstoppet. Rengör enkelt med något litet handverktyg så fungerar spindelstoppet igen.