Reparationer 0 kr

Reparationer 0 kr.** 

Fri reparationsservice i 3 år - inklusive slitagedelar.**

Gratis reparationsservice i 3 år inkluderar arbetstid och reservdelar samt alla slitagedelar. I 3 år. Naturligtvis hämtar och lämnar vår transportservice maskinen på din bemannade företagsadress eller hos din återförsäljare, självklart helt kostnadsfritt. Då sparar du både pengar och tid som du kan lägga på ditt arbete i stället.

Första steget – registrera verktyget

 • Registrera verktyget online för SERVICE all-inclusive.
 • I garantifall skickar du verktyget till serviceverkstaden.
 • Det går enklast och snabbast med reparationsuppdrag online.

Tjänsten i detalj

Ett garantifall föreligger om,

 • den levererade maskinen bevisligen uppvisar material- eller tillverkningsfel.
 • slitagedelar (i synnerhet kolborstar, kullager, gummimanschetter, batterier, tätningsringar och kontakter)
  bevisligen skadats genom naturligt slitage vid korrekt användning av maskinen. En slutgiltig lista över de komponenter som omfattas av garantin finns i reservdelskatalogen under www.festool.se/service. En slutgiltig lista över de komponenter som omfattas av garantin finns i reservdelskatalogen under www.festool.de/service.

 Följande fall omfattas inte av garantin,

 • skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr, borrverktyg, diamantskålar och rörstavar.
 • om avvikelser från bruksanvisningen eller andra underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
 • vid icke fackmässig användning, i synnerhet yttre våld (speciellt fall eller slag) vid fel på maskinerna, som i synnerhet förorsakats genom användning av tillbehör eller reservdelar, som inte är originaldelar.
 • vid maskiner, som ändrats eller kompletterats, speciellt maskiner som plockats isär.
 • vid kontinuerlig kraftigt påfrestande användning, speciellt vid industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, överbelastande användning av maskinen.

  **”Fri reparationsservice” gäller inte i följande fall: skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, skador som uppkommit på grund av felaktig användning, skador som uppkommit på grund av att originaltillbehör eller -reservdelar inte har använts, skador som uppkommit på grund av att verktyget plockats isär eller utsatts för onormalt kraftigt slitage.

Alla villkor för SERVICE all-inclusive finns i Festools servicevillkor.

Har du frågor?

Du kan hitta svaret i vår FAQ eller kontakta oss direkt på
040 670 10 30 eller info-se@festool.com

Läs våra vanliga frågor och svar