Impressum

Leverantörsinformation

Leverantör och ansvarig för denna internet-domän är 

Festool GmbH

Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen a.N. 
Telefon: +49 (7024) 804 - 0
Telefax: +49 (7024) 804 - 20599
info@festool.com 

Företagstyp: GmbH
Säte: Wendlingen a. N.
Registerdomstol Stuttgart HRB 749726

Momsredov.nr DE250064631

Bolagsstyrelseordförande
Barbara Austel

Verkställande direktörer:
dr Christian Rolfs (ordförande), dr Wolfgang Knorr, Christian Oltzscher, Oliver Neubrand

Representeras av

FESTOOL Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö

Tel. 040-670 10 00
customerservice-se@festool.com


Säte: Malmö
Organisationsnummer: 556576-5855

Ansvar för innehåll enligt § 55 Abs. 2 RStV: 
Michael Schreiber, Festool GmbH
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen a.N. 


Online-biläggande av upphovsrättsliga tvister enligt förordning (EU) nr 524/2013: 
Som konsument har du vid tvister med vårt företag gällande ett köpeavtal eller serviceavtal online möjlighet att använda den europeiska plattformen för biläggande av tvister online (nedan kallad ”OT-plattformen”). OT-plattformen har inrättats av europeiska kommissionen för oberoende, opartiskt, transparent, effektivt, snabbt och rättvist utomrättsligt biläggande av rättstvister online mellan konsumenter och företagare. Plattformen finns på:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .