Skriva ut användningsexempel

Ta bort spackelmassa och lim från parkett

Gammal parkett, till exempel under en limmad linoleummatta, ska tas fram igen. Det betyder att avjämningsmassan och limmet ska måste bort. Parketten får inte heller slipas ner för mycket. Eftersom spackelmassan är för hård för parkettslipmaskinen och det skulle gå åt massor av slippapper eller valsen på maskinen kanske inte håller, så använder vi i det här fallet vår renoveringsslip RG 130. Med djupbegränsningen kan man ta bort limresterna från parketten utan att slipa av mer trä än nödvändigt.

  Beskrivning

  Förr var det vanligt att man lade linoleummattor på fina gamla parkettgolv för att få ett mer lättskött material. Det enklaste och billigaste var att lägga en avjämningsmassa på golvet och sedan limma mattan på den. I dag vill dock många ha tillbaka det gamla, fina träet igen. Men hur gör man för att få bort massan och limmet utan att förstöra trägolvet under? Den starka och lättstyrda renoveringsfräsen RG 130 från Festool med inställbart fräsdjup är den perfekta maskinen för just sådana jobb. Dammet sugs ut genom en spiral i maskinen direkt under frässkivan och transporteras sedan via cyklontekniken i CT-VA till dammsugaren CT 36 E AC. På så sätt kan vi arbeta länge utan avbrott och damm.

  Maskiner/tillbehör

  Alternativa maskiner

  Förbereda/ställa in

  • Montera DIA Thermo

   Den blå DIA THERMO är speciellt framtagen för sådana uppgifter (termoelastiskt lim). Genom sin konstruktion kan den här diamantskivan hålla nästan hur länge som helst om den används rätt. Montera diamantskivan på maskinen enligt beskrivningen i bruksanvisningen. Om avjämningsmassan är täckt av elastiskt lim rekommenderar vi skivan DIA ABRASIV (röd). Men bara då! Annars sätts skivan igen av limmet.

   +
   Montera DIA Thermo
  • Ställa in styrplattan

   Den medföljande styrplattan reglerar inställningsdjupet så att golvet bara slipas ner så mycket som behövs. Man monterar den runt maskinens inställningsratt på den befintliga styrningen till höger och vänster, ställer in den på rätt djup genom att vrida på den och fixerar den med ratten. Den kan eventuellt behöva efterjusteras en gång till.

   +
   Ställa in styrplattan
  • AC på full kraft

   Gör alla inställningar på dammsugaren.

   +
   AC på full kraft
  • Ställa in sugeffekten

   Ställ in sugeffekten på max. 

   +
   Sugeffekt på full kraft
  • Slangdiametern på 32

   +
   Slangdiametern på 32
  • Strömbrytaren på AUTO

   +
   Strömbrytaren på AUTO
  • Ansluta dammsugaren till stoftavskiljaren

   Anslut dammsugaren till CT-VA och fräsen till CT-VA. Anslut RG:s kontakt till dammsugaren och dammsugaren till eluttaget.

   +
   Ansluta dammsugaren till stoftavskiljaren
  • Ansluta dammsugaren till fräsen

   +
   Ansluta dammsugaren till fräsen
  • Ställa in handtaget

   Ställ handtaget i läge som gör det lätt att styra maskinen.

   +
   Ställa in handtaget

  Tillvägagångssätt

  • Är allt anslutet?

   Klart för start. Ställ in varvtalssteget på 6.Koppla till RG 130, ställ kontakten på kontinuerlig drift enligt beskrivningen och låt maskinen starta på fullt varvtal. Håll båda händerna på maskinen. Använd båda handtagen! Sätt försiktigt slipmaskinen mot golvet och styr den med cirkelrörelser. Styr alltid utifrån mot materialet som ska tas bort tills det har avlägsnats ända ut till kanten.

   +
   Är allt anslutet?
  • Fräsa nära väggen

   För området intill väggarna tar vi av styrplattan igen, fäller upp borstsegmentet fram och fortsätter slipa ända in i hörnen. På så vis klarar vi oss med en enda maskin. Det enklaste är att slipa områdena intill väggarna efter själva golvet.

   +
   Fräsa nära väggen
  • Bortfräst yta

   När hela ytan har slipats ända ut till väggarna kan man utan problem använda parkettslipmaskinen för allt från finbearbetningen till förseglingen.

   +
   Bortfräst yta
  1. Våra användningsexempel och arbetsresultat är dokumentationen för de arbetsmoment vi har utfört. De är individuella exempel som inte garanterar att användaren når samma resultat. Resultaten beror på användarens erfarenhet och skicklighet och vilka material som används. Användningsexemplen ersätter inte Festools bruksanvisning eller säkerhetsanvisningar. Ansvar för frihet beträffande sakliga och rättsliga brister gällande information, anvisningar, användningar, i synnerhet för deras felfrihet, riktighet, frihet från skydds- och upphovsrättigheter för tredje part, fullständighet och/eller användbarhet är uteslutet. Skadeståndsanspråk från användarens sida, oavsett rättslig grund, är uteslutna. Denna ansvarsfriskrivning gäller inte vid uppsåt, grov vårdslöshet eller i fall av lagstadgat, obligatoriskt ansvar.

   Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår till följd av brister.