Skriva ut användningsexempel

Ta bort skadad puts på väggar

Att ta bort puts är ett ansträngande och dammigt jobb, men ibland är det nödvändigt. Hur man gör för att ta bort puts och vad som behövs för både små och stora ytor får du veta i det här användningsexemplet.

  Beskrivning

  Det finns många orsaker till att ta bort puts och många sätt att göra det på. Ibland är det för att fukt har orsakat utblomningar som gör att putsen inte längre är bärkraftig eller så kan den ha skadats av mekanisk påverkan. Även lös puts som börjar släppa från underlaget måste tas bort.
  Ett sätt att ta bort puts är med hammare och huggmejsel, men det tar naturligtvis lång tid. Man kan också använda maskiner som borrhammare eller mejselhammare, men de saknar utsug och då blir det dammigt och smutsigt. Därför passar en putsfräs bäst för att ta bort puts och grov spackelmassa.
  Putsfräsen kan också användas inomhus för att bearbeta grov strukturputs på väggar och i innertak, om de till exempel ska göras slätare.
   

  Maskiner/tillbehör

  Alternativa maskiner

  Förbereda/ställa in

  • Innan man börjar ska man vara noga med att täcka över eller ta bort ömtåliga föremål och möbler både inomhus och utomhus för att skydda dem från dammet. Skyddsglasögon och hörselskydd måste också användas.

   +
   Slipa husvägg
  • Eftersom det dammar enormt när man fräser bort puts och spackelmassa bör man använda en stoftavskiljare. Med Festool VA kan upp till 95 % av dammet samlas upp innan det når dammsugaren.

   +
   Stoftavskiljare

  Tillvägagångssätt

  • För små ytor

   För renoveringsfräsen RG 80 över ytorna där putsen ska tas bort och fräs på önskad höjd.

   +
   Fräsa råputs
  • För stora ytor

   På stora ytor bör man använda en renoveringsfräs med ett större verktygshuvud. Renofix RG 150 har ett verktygshuvud med en diameter på 150 mm och är därför idealisk för att bearbeta puts och spackelmassa på fasader.

   +
   Festool-verktyg
  • För stora ytor

   För att ta bort grov puts och spackelmassa passar fräshjulet HW-SZ 35 mycket bra.

   +
   Fräsverk
  • För stora ytor

   För en säkrare och lättare styrning på fasaden fäster man en balanserare på exempelvis ställningen.

   +
   Upphängning
  • För stora ytor

   Fäst renoveringsfräsen RG 150 på balanseraren. Balanseraren tar nu över en stor del av vikten från användaren.

   +
   Sätta fast upphängningen
  • För stora ytor

   Anslut renoveringsfräsen RG 150 till dammsugaren CTM 36 E AC HD.

   +
   Ansluta dammsugaren
  • För stora ytor

   Innan man sätter an RG 150 mot den putsade ytan ställer man in verktygshuvudets slipverkan. Ställ in djupinställningsspaken på önskad höjd. Med djupinställningen kan man hela tiden bestämma hur mycket material som ska fräsas bort.

   +
   Slip i upphängningen
  • För stora ytor

   Håll maskinen med båda händerna, tryck på strömbrytaren och sätt försiktig an skivan mot ytan.För renoveringsfräsen RG 150 över ytorna där putsen ska tas bort och fräs på önskad höjd.

   +
   Slipa väggen
  1. Våra användningsexempel och arbetsresultat är dokumentationen för de arbetsmoment vi har utfört. De är individuella exempel som inte garanterar att användaren når samma resultat. Resultaten beror på användarens erfarenhet och skicklighet och vilka material som används. Användningsexemplen ersätter inte Festools bruksanvisning eller säkerhetsanvisningar. Ansvar för frihet beträffande sakliga och rättsliga brister gällande information, anvisningar, användningar, i synnerhet för deras felfrihet, riktighet, frihet från skydds- och upphovsrättigheter för tredje part, fullständighet och/eller användbarhet är uteslutet. Skadeståndsanspråk från användarens sida, oavsett rättslig grund, är uteslutna. Denna ansvarsfriskrivning gäller inte vid uppsåt, grov vårdslöshet eller i fall av lagstadgat, obligatoriskt ansvar.

   Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår till följd av brister.