GRANAT NET

Om du ska slipa, använd GRANAT.

Nu även som nätslippapper.

Perfekt för material som dammar mycket – nya GRANAT NET.

Slippapprets öppna nätstruktur gör att dammet sugs upp över hela ytan – för rent arbete, hög slipeffekt och lång livslängd. GRANAT NET finns i fem olika format, för bred användning på många områden.
GRANAT NET

Heltäckande dammutsug

Genom den öppna nätstrukturen sugs materialet upp över hela ytan – en stor fördel för mjuka underlag som dammar mycket.

Mycket ekonomiskt

Det heltäckande dammutsuget håller hela tiden slippappret och ytan dammfria. Slipeffekten förblir konstant, slippappret sätts igen mindre och kan användas längre.
GRANAT NET
GRANAT NET

Hög rivhållfasthet och kantstabilitet

Den hållbara nätstrukturen skyddar mot revor och har mycket stabila kanter. För perfekta resultat in i minsta detalj, utan repor och efterbearbetning.

Det rätta nätslippappret för varje uppgift.