Köp ett Festool-verktyg under kampanjtiden från 1 juli 2019 till och med 31 augusti 2019 och få upp till 1000 kr tillbaka. Enklare än du tror:

 • Köp ett verktyg hos din återförsäljare

  Max 4 maskiner per kund.

 • Ladda upp fakturan/följesedeln HÄR

  Begär cashback nu
 • Festool sätter över CashBack-summan till ditt konto senast sex veckor efter registrering.

Få tillbaka 250 kr, 500 kr eller 1000 kr

Översikt över alla verktyg som ingår i kampanjen inklusive artikelnr och cashback-belopp

Observera: denna PDF innehåller enbart det aktuella Festool-sortimentet. Naturligtvis ingår även alla andra verktyg som du eventuellt kan köpa hos din återförsäljare i kampanjen.
För en komplett översikt, använd knappen ”Begär cashback nu” ovan.


Nedladdning (PDF)

All-inclusive-garanti

En del av Festool SERVICE.

När du har registrerat ditt nya verktyg kan du vara helt trygg de första tre åren: 1 

 • Fri originalservice.2
 • Ny maskin vid stöld.
 • Originalreservdelar.
 • Nöjd eller pengarna tillbaka.
 • Registrera verktyg

  Deltagarvillkor för kampanjen Festool Cashback (”kampanj”)

  Genom att delta i kampanjen godkänner deltagaren dessa deltagarvillkor.

  1. Arrangör
  (1) Kampanjen arrangeras av Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Tyskland, (”arrangör“).
  (2) Kampanjen genomförs av den av arrangören anlitade agenturen marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim (”agentur”) och utbetalas av Festool Sverige AB.

  2. Rättighet att delta
  (1) Alla myndiga, fysiska personer samt juridiska personer med hemvist i Sverige (”deltagarområde”) har rätt att delta.
  (2) Uteslutna från kampanjen är kunder till arrangören och till Festool Sverige AB samt deras medarbetare, chefer och representanter samt deras associerade företag och deras medarbetare.

  3. Kampanjens syfte
  (1) Slutkunder som inom kampanjperioden från och med 01.07.2019 till och med 31.08.2019 köper en kampanjprodukt (se siffra 4) hos en återförsäljare inom deltagarområdet och senast den 13.09.2019 anmäler sitt deltagande i kampanjen, får en återbetalning (”cashback”) beroende på den köpta produkten och i enlighet med beloppet som anges i tabellen ”Kampanjprodukter”.
  (2) Maximalt fyra kampanjprodukter kan registreras per person för kampanjen. Denna cashback kan endast göras gällande en gång per kampanjverktyg inom ramen för denna kampanj. E-postadresserna, dubbla adresser och kontrollnumren stäms av. Maximalt 4 personer per hushåll/företag får delta. Om en deltagare bryter mot dessa deltagarvillkor genom upprepade deltagarregistreringar eller andra manipulativa åtgärder utesluts denne omedelbart från kampanjen.

  4. Kampanjprodukter
  Cashbacks utbetalas för produkterna på kampanjproduktlistan (se www.festool.se/cashback) i enlighet med reglerna i dessa deltagarvillkor och i den omfattning som nämns för respektive produkt. Som kampanjprodukt räknas uteslutande nya varor; begagnade produkter utesluts från kampanjen.

  5. Deltagande i kampanjen
  (1) Deltagande i programmet förutsätter att slutkunden till och med 13.09.2019 på kampanj-webbplatsen www.festool.se/cashback meddelar följande information korrekt och fullständigt resp. lämnar följande uppgifter:
  - Deltagarens namn och adress
  - Deltagarens e-postadress
  - Kampanjproduktens kontrollnummer
  - Skannad bild eller fotografi av en faktura eller jämförbar verifikation på köpet, där inköpsdatumet och produkten är tydligt specificerade
  - Kontouppgifter för överföringen av respektive cashback
  (2) Ett intyg via en försäljningsplattform eller ett kvitto är inte tillräckliga som verifikation på köpet. Dessutom får verifikationen på köpet inte vara utställd på en annan person än deltagaren.
  (3) Skulle utbetalningen av respektive cashback utgöra en skattepliktig fördel så åligger det mottagaren (slutkunden) att betala aktuell skatt.
  (4) När deltagarens underlag har mottagits får denne en mottagningsbekräftelse från agenturen via e-post. Agenturen har rätt att kontakta deltagaren via e-post eller brev vid eventuella kontrollfrågor i samband med genomförandet av kampanjen.
  (5) Uppgifter som inte inlämnats i tid, är oläsliga, ofullständiga eller i övrigt felaktiga berättigar inte till anspråk på deltagande.

  6. Utbetalning av cashback
  (1) Anspråket på cashback kontrolleras genom agenturen, och utbetalningen till det konto deltagaren angett sker genom Festool Sverige AB.
  (2) Utbetalningen sker senast sex (6) veckor efter att de kompletta och i tid inlämnade underlagen inkommit.
  (3) Om bankuppgifterna från deltagaren är felaktiga föreligger inget anspråk på en ny överföring.
  (4) Anspråk på utbetalning av aktuell cashback kan inte överföras.Kontant utbetalning eller utbetalning i form av sakvärden är uteslutna.

  7. Förpliktelse till återbetalning vid produktretur
  Om en kampanjprodukt som redan har registrerats för kampanjen returneras inom sex månader så bortfaller anspråket på en cashback. Redan gjorda betalningar ska då återbetalas.

  8. Dataskydd
  (1) De uppgifter som deltagarna lämnar i samband med kampanjen insamlas, lagras, behandlas och används av arrangören, Festool Sverige AB och agenturen uteslutande för att genomföra kampanjen enligt dessa deltagarvillkor. Deltagarna kan när som helst motsätta sig lagringen, behandlingen och användningen av de angivna uppgifterna per brev till TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Tyskland) eller e-post till data-protection@festool.com. I så fall raderas uppgifterna för respektive deltagare utan dröjsmål, varefter ytterligare deltagande i kampanjen tyvärr inte längre är möjligt.
  (2) Ingen överföring av personuppgifterna till tredje part sker därutöver, förutsatt att detta inte krävs för att kunna genomföra kampanjen.
  (3) När kampanjen har avslutats raderas deltagarnas personuppgifter, förutsatt att inte några lagstadgade lagringsförpliktelser förhindrar detta. Har en deltagare däremot i samband med kampanjen godkänt mottagning av reklam- och informationsmaterial genom att kryssa i det avsedda fältet, så får dennes personuppgifter användas för detta ändamål av TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG och dess associerade företag. Deltagaren kan när som helst, med omedelbar verkan, återkalla sitt tillstånd till distribution av reklam- och informationsmaterial. Skicka meddelande om återtagandet till: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germany) eller e-posta till data-protection@festool.com.

  9. Övrigt
  (1) Arrangören förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller i förtid avsluta denna kampanj utan föregående tillkännagivande av detta.
  (2) För dessa deltagarvillkor gäller tysk lag, med undantag för FN-överenskommelsen om internationell varuhandel (CISG). Exklusivt forum för samtliga rättstvister är arrangörens säte.
  (3) Skulle en eller flera bestämmelser i dessa deltagarvillkor vara eller bli verkningslösa så påverkas inte de övriga bestämmelserna av detta.
  (4) Under kampanj perioden cashback kan också kombineras med vår 18V sågakampanj.
  (5) Har du frågor om kampanjen, kontaktafestool.cashback@markenmehrwert.com

  1. All-inclusive-garantin gäller för alla Festool-verktyg som registrerats inom 30 dagar efter köpet. Festools garantivillkor gäller, läs mer på www.festool.se/service/garantivillkor.
  2. ”Fri originalservice” gäller även för batterier och laddare, men inte för övriga förbrukningsmaterial och tillbehör eller för skador som uppkommit på grund av att verktyget plockats isär, skador på grund av felaktig användning eller att originalreservdelar inte använts samt för skador på grund av onormalt kraftigt slitage.