Lägg upp och börja såga

Arbeta mobilt med det nya såg- och arbetsbordet STM 1800

Såga skivor utan medhjälpare: såg- och arbetsbordet STM 1800 är mobilt och kan användas både i verkstaden och på bygget. Normalt används stationära anläggningar för att bearbeta stora skivor i verkstaden – ofta till en kostnad på över 10 000 euro. Det har långt ifrån alla hantverksföretag råd med, eller också finns det helt enkelt inte plats. Hittills har det heller inte funnits några bra lösningar för flexibelt arbete på montagejobb. Den enklaste och vanligaste sättet är att använda bockar med stöd eller egentillverkade hjälpmedel. Men med STM 1800 kommer Festool med något helt nytt: en professionell lösning för arbete med stora skivor. Genom det speciella viksystemet är bordet kompakt och lätt att transportera, och i kombination med en såg med styrskena kan det på nolltid göras om till en mobil skivsåg. Då kan olika material sågas på längden och tvären, och de sågade delarna ligger kvar säkert på bordet. I kombination med 90°-vinkelanslaget gör man dessutom precisa, upprepade rätvinkliga snitt utan efterjustering. Vinkelanslaget kan fästas på styrskenan och blir i kombination med cirkelsågen och STM 1800 en mobil skivsåg. Ytterligare en fördel är att alla delar, som trästöd, hållare, knoppar och hjul, är förankrade i bordet och inte kan komma bort.

Mer information finns här.