Stöldförsäkring 0 kr

Stöldförsäkring 0 kr. 

3 års stöldförsäkring - även på byggarbetsplatsen.

Enklare än vilken försäkring som helst. Om ditt verktyg blir stulet, oavsett om det har stulits ur din bil eller från byggarbetsplatsen, inom 3 år efter köpet erbjuder vi dig ett nytt verktyg mot en självrisk på 500 kr exkl. moms. Oavsett var tjuven slår till så är du på den säkra sidan.

Dessutom kan du se en lista över dina registrerade maskiner på myFestool.

Första steget – registrera verktyget

  • Registrera verktyget online för SERVICE all-inclusive.
  • Vid en stöld: Anmäl stölden hos polisen omedelbart.
  • Lämna polisanmälan och servicebeviset till en Festool-återförsäljare inom 5 dagar.
  • Mot en självrisk på 500 kr exkl. moms får du ett nytt verktyg.

Tjänsten i detalj

I händelse av stöld får du en ny maskin som engångsersättning för den stulna maskinen, utan ytterligare försäkringskostnader och mot en självrisk på 500 kr exkl. moms. Denna förmån garanterar Festool Sverige AB för alla korrekt registrerade Festool-maskiner upp till 36 månader fr.o.m. datumet på originalkvittot. Utbytesmaskiner medger ingen ny garanti vid stöldförsäkring.

För att man ska kunna göra anspråk på denna serviceförmån, måste man omedelbart anmäla stölden hos behörig polismyndighet. Anmälan ska förevisas för Festool-återförsäljaren inom fem dagar efter stölden, tillsammans med gällande servicebevis. Denne lämnar i sin tur underlagen till Festool Sverige AB för kontroll. 

Efter avslutad kontroll får du information från Festool Sverige AB beträffande den aktuella statusen, och efter godkännande från Festool Sverige AB kan den nya maskinen avhämtas hos återförsäljaren mot erläggande av ovannämnda självrisk. 

Alla villkor för SERVICE all-inclusive finns i Festools servicevillkor.

Har du frågor?

Du kan hitta svaret i vår FAQ eller kontakta oss direkt på
040 670 10 30 eller info-se@festool.com

Läs våra vanliga frågor och svar