Dataskydd

Vi är glada att du intresserar dig för vår webbplats och vill besöka den. Det är självklart för oss att skydda dina personuppgifter. Därför vill vi tala om hur vi hanterar dina personuppgifter hos Festool. Denna webbplats tillhandahålls av Festool GmbH i Wendlingen am Neckar (nedan kallat Festool).

Festool samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter endast om det krävs på grund av lagföreskrifter eller om du själv har godkänt det.Vi vidarebefordrar dina uppgifter till tredje part endast om det krävs för ändamålet, till exempel till logistikföretag eller våra auktoriserade återförsäljare. Du kan när som helst ta del av uppgifterna som Festool har sparat om dig genom att kontakta oss.

1. Databehandling

Personuppgifter samlas in på två sätt, antingen genom att du själv lämnar dem eller genom att du använder våra tjänster.

1.1 Uppgifter som du meddelar oss

I regel kan du använda vår webbplats utan att lämna någon personlig information direkt. För vissa tjänster, som exempelvis vårt nyhetsbrev eller vår medlemsklubb ”myFestool”, ber vi dig lämna personlig information. Det gäller bland annat ditt namn eller din e-postadress, för att kunna tillhandahålla tjänsten snabbt och användarvänligt eller för att kunna erbjuda den över huvud taget. Detaljerad information om alla tjänster som erbjuds på vår webbplats finns under punkt 2 i denna förklaring om dataskydd.

1.2 Uppgifter som du lämnar genom att använda våra tjänster

Vissa data samlas in automatiskt genom att du besöker vår webbplats.

1.2.1 Protokolldata

Till de data som samlas in automatiskt hör webbserverns protokolldata. Vi aktiverar endast dessa protokoll i undantagsfall för att undersöka supportfall. Varje datapost består av:

 • Datum och tid för begäran
 • Klientens och serverns IP-adress, port och protokollstatus
 • Namnet på den öppnade filen eller sidan och längden på begäran
 • Inloggningsinformationen för den aktuella webbtjänsten, om du loggat in med ett användarkonto
 • Typ av webbläsare och hänvisande sida (senaste öppnade sidan i klienten)

Dessa uppgifter utvärderas endast anonymt för tekniska ändamål. Inga statistiska utvärderingar utförs.

1.2.2 Cookies

Cookies är små filer som innehåller teckenkedjor där viss information sparas öppet eller krypterat. Cookies skickas från servern till din dator och sparas där. De används framför allt för att identifiera datorn som används för att besöka en webbplats. Om du loggar in på en webbplats används cookies för att meddela servern om inloggningen och kontrollera behörigheten att besöka sidan. Varje cookie har ett slutdatum som gör att den bara gäller en viss tid. Genom cookies kan man följa hur en användare navigerar på olika sidor på en webbplats och även vidare till andra webbplatser. Med hjälp av cookies kan kommunikationen mellan vår server och din dator förbättras, så att vi kan göra webbplatsen ännu lättare att använda. Cookies kan inte bara komma från webbplatsens driftansvariga, utan också från tredje part.

Via din webbläsare kan du se vilka cookies som finns på din dator och radera dem eller justera inställningarna så att inte alla cookies, eller inga alls, sparas på din dator. Observera dock att vissa funktioner kan försämras eller inte vara tillgängliga alls om du avaktiverar användningen av cookies.

1.2.3 Analys av användning

1.2.3.1 etracker

På denna webbplats används teknik från etracker GmbH för att samla in och spara information för marknadsförings- och optimeringsändamål. Utifrån dessa data kan användarprofiler skapas under en pseudonym. För detta ändamål kan man använda cookies. Dessa cookies gör det möjligt att identifiera webbläsaren. Den insamlade informationen används varken för att identifiera besökare på denna webbplats personligen eller för att förknippas med personuppgifter för användaren bakom pseudonymen, såvida användaren inte har gett sitt medgivande till detta. Insamling och lagring av data genom etracker kan när som helst bestridas med omedelbar verkan.

1.2.3.2 Google Analytics

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), förkortat Google. Google Analytics använder textfiler, så kallade cookies. Cookies sparas på din dator och ger information om hur du använder vår webbplats.

Denna information överförs till en Google-server i USA och lagras där. På denna webbplats aktiveras en IP-anonymisering, dvs. din IP-adress förkortas först av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsrådet. Det är endast i undantagsfall som hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Google använder den insamlade informationen för att ta fram utvärderingar och rapporter för Festool GmbH beträffande användning och aktivitet på webbplatsen och för att kunna erbjuda ytterligare tjänster för Festool GmbH i samband med användning av webbplatsen och internet. Det handlar då särskilt om funktioner för displayreklam, som Google Analytics-rapporter beträffande effektivitet enligt demografiska egenskaper och intressen. I Google Analytics-rapporterna beträffande effektivitet enligt demografiska egenskaper och intressen används data som Google inhämtat genom intressebaserad reklam och besökarinformation från tredje part (t.ex. om ålder, kön och intresse). Google överför även vid behov denna information till tredje part, i den mån det krävs enligt lag eller om tredje part bearbetar denna information på uppdrag av Google.

IP-adressen som överförs från din webbläsare i samband med användning av Google Analytics sammanförs inte med annan information från Google. Du kan förhindra att cookies används och sparas på din dator genom att göra inställningar i webbläsaren. Men vi avråder uttryckligen från det eftersom du då inte kan utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Du kan dessutom förhindra att Google samlar in och bearbetar informationen som genereras av cookies och som gäller ditt utnyttjande av webbplatsen (inkl. din IP-adress). Du måste då ladda ner och installera ett plugin-program för din webbläsare på denna länk: Webbläsar-add-on för avaktivering av Google Analytics

För webbläsare i mobila enheter eller som alternativ till webbläsar-add-on, klicka på denna Link för att förhindra att Google Analytics samlar information på denna webbplats i fortsättningen. Då sparas en så kallad opt-out-cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies måste du klicka på denna länk igen. Mer information om Googles bestämmelser finns på www.google.com/policies/privacy/

1.2.4 Remarketing

1.2.4.1 Google Tag Manager

På denna webbplats används Google Tag Manager från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager används för att hantera taggar (kännetecken) på webbplatser via ett gränssnitt. Om Google Tag Manager används sparas inga cookies och inga personuppgifter samlas in. Verktyget utlöser andra taggar som under vissa villkor samlar in data om dig. Google Tag Manager använder inte dessa data. Om du avaktiverat på domän- eller cookie-nivå finns alla spårningstaggar som implementerats med Google Tag Manager kvar.

1.2.4.2 Google AdWords Remarketing

På denna webbplats används funktionen Google AdWords Remarketing från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Genom Google AdWords Remarketing kan vi på nytt kontakta en användare som redan besökt vår hemsida och intresserat sig för våra produkter genom målinriktad reklam på andra platser i Googles partner-nätverk. När man besöker vår webbplats sparas en cookie som används för att känna igen samma användare vid ett besök på en sida som tillhör någon av våra marknadsföringspartner. Dessutom kan användarens beteende analyseras för att informationen ska kunna användas för målinriktade produktrekommendationer och intressebaserad reklam. Informationen från en cookie förknippas inte med andra personuppgifter för användarprofilen. Genom att använda vår webbplats godkänner du att informationen bearbetas av Google på det sätt och för de ändamål som tidigare beskrivits.

Du kan avaktivera cookies från Google genom att gå in på www.google.com/privacy/ads och klicka på knappen ”opt-out”. Du kan också avaktivera cookies från tredje part genom att gå in på avaktiveringssidan för nätverksreklam på www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Men vi avråder från det eftersom det kan försämra funktionerna på denna webbplats.

Mer information om Googles bestämmelser finns på www.google.com/policies/privacy/.

1.2.4.3 Adnologies

På denna webbplats används tjänsten adnologies från Tradedoubler GmbH (tidigare adnologies GmbH) www.tradedoubler.com för att samla in och spara data för marknadsförings- och optimeringsändamål. Utifrån dessa data kan användarprofiler skapas under en pseudonym. För detta ändamål kan man använda cookies. Dessa cookies gör det möjligt att identifiera webbläsaren. Den insamlade informationen används varken för att identifiera besökare på denna webbplats personligen eller för att förknippas med personuppgifter för användaren bakom pseudonymen, såvida användaren inte har gett sitt medgivande till detta. Insamling och lagring av data genom adnologies kan när som helst bestridas med omedelbar verkan.

1.2.4.4 Facebook Remarketing / Retargeting

På denna webbplats används remarketing-taggar från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Via remarketing-taggar skapas en direktförbindelse mellan Facebook-servern och användarens webbläsare när man besöker vår webbplats. Då överförs information till Facebook-servern om vilka av våra webbplatser användaren har besökt med sin IP-adress. Facebook länkar denna information till användarens Facebook-konto. Vi kan sedan använda denna information för att visa reklam på Facebook. Vi vill uttryckligen påpeka att vi som leverantör av webbplatser inte känner till innehållet i den information som överförs eller hur den används av Facebook. Närmare information om hur Facebook samlar in och använder informationen, om dina rättigheter och hur du kan skydda din privata information hittar du i Facebooks dataskyddsförklaringar på www.facebook.com/about/privacy/. Om du inte vill att Facebook ska länka den insamlade informationen till ditt Facebook-konto kan du avaktivera remarketing-funktionen ”Custom Audiences” här. Du måste då vara inloggad på Facebook.

1.2.5 Plugin-program för sociala medier

På vår webbplats används dessutom plugin-program för följande sociala nätverk:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Det handlar då om innehåll från följande företag i USA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Plugin-programmen visas på vår hemsida genom företagens logotyper eller andra kännetecken, som knappen ”Gilla” eller ”Rekommendera”. När man besöker en sida på vår webbplats som innehåller denna typ av plugin-program, upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Facebooks servrar, så att innehållet i motsvarande plugin överförs till din webbläsare som i sin tur integrerar denna på webbsidan. Då överförs information om att du har besökt vår webbplats till dessa företag. Om du är inloggad på ditt konto hos något av dessa företag medan du besöker vår webbplats kan ditt besök förknippas med detta konto. Vid användningen av plugin-program i form av exempelvis ”Gilla”-knappen eller kommentarfunktionen överförs motsvarande information direkt till dessa företag och lagras där. Om du vill förhindra sådan dataöverföring måste du logga ut från ditt konto innan du besöker vår webbplats.Ändamålet och omfattningen av data som insamlas av dessa företag samt hur de bearbetas och används där, liksom dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privata information framgår av dataskyddsförklaringarna från:

2. Enskilda tjänster

2.1 Kontaktformulär

På vår webbplats kan du kontakta oss via ett kontaktformulär för att få svar på dina frågor. För att vi ska kunna göra det måste vi få ditt för- och efternamn, din e-postadress och ditt meddelande. Om vi får ditt telefonnummer eller din adress ringer eller skriver vi gärna i stället.

Uppgifterna används enbart för att Festool GmbH och företagen inom gruppen [i synnerhet de som är kopplade till Tooltechnic Systems Sverige AB AG & Co. KG och de som anges på http://subsidiaries.festool.com] ska kunna svara på din fråga. De kommer inte att vidarebefordras till andra företag eller användas på annat sätt i reklamsyfte.

2.2 Nyhetsbrev

Du kan också hålla kontakt med oss genom vårt nyhetsbrev. Då använder vi ditt namn och din titel för ett personligt tilltal samt din e-postadress och ämnesområden som kan intressera dig. För att säkerställa att ingen annan anmäler dig till nyhetsbrevet och för att du inte ska få oönskad e-post, skickar vi ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress du har angett. För att aktivera prenumerationen måste du klicka på länken i meddelandet.

När nyhetsbrevet används utvärderas användarnas beteende anonymt utan att det kan härledas till en enskild person. Detta gäller:

 • Skickade och utdelade utskick
 • Öppningar (uppmätt / dolt / totalt)
 • Klick och öppningar beroende på enheten som används
 • Klick, öppningar och utdelning i tidsföljd
 • Bounces (e-post som inte kan delas ut)
 • Uppsägningar
 • Aktivitetsfrekvens

Uppgifterna insamlas och bearbetas enbart av Festool GmbH och företagen inom gruppen [i synnerhet de som är kopplade till Tooltechnic Systems Sverige AB AG & Co. KG och de som anges på http://subsidiaries.festool.com ]. De överförs inte till andra, utomstående företag.

Du kan alltid återkalla ditt godkännande. Det gör du genom att använda länken i nyhetsbrevet eller genom att skriva direkt till Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Tyskland. På fliken ”Nyhetsbrev” kan du också när som helst lägga till eller ta bort enskilda ämnesområden för nyhetsbrevet, vilket motsvarar en uppsägning av nyhetsbrevet. Anvisningar om hur du säger upp prenumerationen finns dessutom i varje nyhetsbrev.

2.3 myFestool

Du kan registrera dig för vår kostnadsfria tjänst ”myFestool”. Här har du tillgång till Festools alla tjänster online. För registreringen behöver vi ditt för- och efternamn, din e-postadress och din adress samt vilken bransch ditt företag tillhör. Om du vill utnyttja servicetjänsterna som ingår i ”myFestool” behöver vi eventuellt fler personuppgifter (t.ex. maskindata för SERVICE all-inclusive).

Denna information insamlas och bearbetas enbart av Festool GmbH och företagen inom gruppen [i synnerhet de som är kopplade till Tooltechnic Systems Sverige AB AG & Co. KG och de som anges på http://subsidiaries.festool.com]. Den överförs inte till andra, utomstående företag.

Om du vill radera ditt myFestool-konto loggar du in på myFestool och klickar på länken "Radera myFestool-konto" i fältet "Personliga uppgifter".

2.4 Begära information via webben

Genom vår kostnadsfria informationsservice kan du få förmånliga erbjudanden, nyheter och tips om hur du ska använda dina maskiner på bästa sätt. Då behöver vi namnet på ditt företag, adressen och branschen samt namnet på en kontaktperson.

Denna information insamlas och bearbetas enbart av Festool GmbH och företagen inom gruppen [i synnerhet de som är kopplade till Tooltechnic Systems Sverige AB AG & Co. KG och de som anges på http://subsidiaries.festool.com]. Den överförs inte till andra, utomstående företag.

2.5. Festools idéplattform

På Festools idéplattform kan du komma med idéer om hur våra produkter kan förbättras. Det gör du genom att fylla i ett speciellt formulär. För detta behöver vi dina kontaktuppgifter och en beskrivning av idén. Där kan du också hämta en sekretessförklaring med speciella bestämmelser som gäller för tjänsten.

2.6. Festool-appen

Med Festools app kan du få tillgång till viktiga onlinefunktioner även i din smartphone. Du kan bland annat hantera ditt Festool-konto, registrera verktyg för SERVICE all-inclusive, se dina registrerade verktyg, kontakta Festool och söka efter återförsäljare via GPS eller sökformuläret. Här samlas i regel inga andra personuppgifter in jämfört med när tjänsterna används på vanligt sätt.

I systemet finns en funktion för platsinformation för återförsäljarsökningen. Användaren kan välja att godkänna att platsfunktionen används eller ange en valfri plats i stället.

3. Sociala medier

Du kan hålla kontakt med oss och få mycket personlig support via våra sidor på sociala medier (Facebook, Twitter, YouTube). Dessa tjänster på sociala medier samlar själva in personuppgifter, t.ex. via din profil eller genom så kallade ”social plugins”, som implementeras på webbplatser hos tredje part.

Om du frågar något via dessa sociala medier vidarebefordrar vi frågan till den ansvariga avdelningen. Informationen används endast för att svara på din fråga och lämnas inte ut till tredje part.

För att kunna kontakta oss via sociala medier måste du logga in på dessa tjänster. Då insamlar, lagrar och använder företagen bakom respektive tjänst dina personuppgifter vid behov. Vi kan inte påverka typen, omfattningen och bearbetningen av dessa uppgifter.

Det handlar då om innehåll från följande företag i USA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)