Sekretesspolicy

Från och med februari 2020

1. Allmänna anvisningar

1.1 Denna sekretesspolicy gäller uppgifter om dig som vi samlar in vid:

 • åtkomst eller besök på webbplatsen
 • användning av tjänsterna som tas upp under punkt 3
 • deltagande i tävlingar, undersökningar och utlottningar
 • ingående, bearbetning och handhavande av avtalsförhållanden.

1.2 Ansvarig:
1.2.1 Webbplatsen tillhandahålls av Festool GmbH i Wendlingen am Neckar (nedan kallat Festool). Ansvarig för behandling av personuppgifter i samband med de tillämpningar som tas upp under punkt 3 i denna sekretesspolicy är Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Tyskland.
1.2.2 Ansvarig för behandling av personuppgifter för övriga tillämpningar är din aktuella Festool-avtalspart. Närmare information om detta finns i den kompletterande informationen om dina rättigheter som berörd part.
1.3 Uppgifterna samlas in och behandlas av Festool och tillhörande företag [i synnerhet TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG samt företagen som anges på http://subsidiaries.festool.com] och används endast för affärsändamål. Närmare information om de enskilda ändamålen finns i den kompletterande informationen.
1.4 Du når vårt dataskyddsombud på datenschutz@tts-company.com eller på vår postadress med tillägget ”Dataskyddsombud”.

2. Hur behandlas dina personuppgifter?

2.1. Allmänt om syftet med behandlingen
I regel samlar vi in, sparar och bearbetar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtalsenligt åtagande gentemot dig, eller så har du godkänt att vi använder dina uppgifter. Vi använder även dina uppgifter för att uppfylla procedurer resp. lagstadgade bestämmelser, som berör oss, i den mån det krävs för att tillvarata våra egna eller andras berättigade intressen eller för att hävda, skydda eller utöva våra rättigheter eller försvara oss mot anspråk. 

2.2 Uppgifter som du lämnar

2.2.1: I regel kan du använda vår webbplats utan att lämna personlig information hos oss. För vissa tjänster, som exempelvis vårt nyhetsbrev eller vår medlemsklubb ”myFestool”, ber vi dig lämna personlig information. Dit hör bl.a. ditt namn eller din e-postadress, för att den aktuella tjänsten ska kunna administreras snabbt och användarvänligt, eller för att vi ska kunna erbjuda tjänsten alls. Detaljerad information om alla tjänster som erbjuds på vår webbsida hittar du nedan under punkt 3 i denna sekretesspolicy.
2.2.2: För att inleda, bearbeta och handha avtalsförhållanden måste i synnerhet personuppgifter samlas in och behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga åtaganden. Närmare detaljer om detta finns i den kompletterande informationen.

2.3. Uppgifter som inkommer automatiskt när du använder våra online-tjänster
Vissa data inhämtas redan när du besöker vår webbplats.

2.3.1 Protokolldata
Till de uppgifter som inhämtas automatiskt hör webbserverns protokolldata. Vi aktiverar denna registrering endast i undantagsfall för att undersöka supportfall eller för att garantera stabilitet och säkerhet (art. 6 avsn. 1 pkt f) GDPR). Varje datapost består av:

 • Datum och tid för begäran
 • Klient- och server-IP-adress, port och protokollstatus
 • Namnet på den öppnade filen eller sidan och längden på begäran
 • Inloggningsinformation för den aktuella webbtjänsten, om du loggar in med ett användarkonto
 • Typ av webbläsare och referrer (klientens senast öppnade sida)
 • Dessa uppgifter utvärderas uteslutande anonymt, i tekniska syften. Det sker ingen statistisk utvärdering. 

2.3.2 Kakor
Kakor är små filer som innehåller en teckenkedja i vilken viss information sparas i klartext eller krypterat. Kakor skickas från servern till din dator och sparas där. Dessa används för att identifiera den dator från vilken en webbplats öppnades. Om du loggar in på en webbplats används kakor för att meddela servern om inloggningen och kontrollera behörigheterna på sidan. Varje kaka har ett förfallodatum, från vilket den inte längre är giltig. Kakor gör att en användares väg via olika sidor på webbplatsen och sedan olika webbsidor utöver denna kan följas. Med hjälp av kakor kan kommunikationen mellan vår server och din dator förbättras, och på så vis kan användningen av en webbplats göras bekvämare. Kakor kommer inte alltid bara från den som driver webbplats, utan kan också komma från tredje part. I din webbläsare har du möjlighet att se alla kakor på din dator, radera kakor eller göra inställningar så att inte alla eller inga kakor sparas. Observera att en del funktioner inte fungerar, eller inte fungerar som de ska, om du avaktiverar sparandet av kakor. 

2.3.3 Analys av användning

2.3.3.1 Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), förkortat Google. Google Analytics använder sig av textfiler, så kallade kakor. Kakorna sparas på din dator och genererar information om hur du använder vår webbplats. Rättslig grund för användande av Google Analytics är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt f GDPR.
Denna information överförs till och sparas på en Google-server i USA. På denna webbplats är en IP-anonymisering aktiverad, dvs. din IP-adress förkortas dessförinnan av Google inom medlemsstaterna i EU eller i andra EES-länder. Hela IP-adressen överförs endast i undantagsfall på en Google-server i USA och förkortas där.
Google använder den genererade informationen för att ta fram utvärderingar och rapporter för användning och aktivitet på webbplatsen för Festool GmbH, samt för andra tjänster som har att göra med användningen av webbplatsen och internetanvändningen för Festool GmbH. Det rör sig särskilt om funktioner för reklam på skärmen, så som Google Analytics-rapporter för utvärdering av demografiska data och intressen. I Google Analytics-rapporterna för utvärdering av demografiska data och intressen används, genom intresserelaterad reklam, de av Google erhållna uppgifterna och besöksuppgifter från tredje part (som t.ex. ålder, kön och intressen). Google skickar dessutom ibland vidare denna information till tredje part, om detta är stipulerat enligt lag eller om tredje part behandlar dessa data på uppdrag av Google.

IP-adressen som lämnats av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kopplas inte ihop med andra data från Google. Du kan förhindra användningen och sparandet av kakor genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill emellertid uttryckligen påpeka att du i detta fall eventuellt inte kommer att kunna utnyttja samtliga funktioner på webbplatsen i full utsträckning.
Översändandet av de uppgifter som kakan genererar och som har att göra med din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt Googles behandling av dem kan förhindras. Gå till följande länk och ladda ner denna webbläsar-plugin och installera: Webbläsar-add-on för avaktivering av Google Analytics
För webbläsare på mobila enheter eller i stället för webbläsar-add-on, klicka på denna länk för att i fortsättningen förhindra att Google Analytics registrerar din aktivitet på denna webbplats. En Opt-Out-kaka sparas på din enhet. Om du raderar dina kakor måste du klicka på denna länk igen. Ytterligare information om Googles bestämmelser finns på www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
På denna webbplats används Google Tag Manager från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager används för att hantera webbplatstaggar (identifierare) via ett användargränssnitt. Google Tag Manager sparar inga kakor och inga personrelaterade data genereras. Verktyget används för att aktivera andra taggar som å sin sida eventuellt genererar uppgifter. Google Tag Manager hämtar inte dessa uppgifter. Om en avaktivering har utförts på domän- eller kaknivå gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt f GDPR.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing
På denna webbplats används funktionen Google AdWords Remarketing från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt f GDPR. Genom Google AdWords Remarketing-teknologi kan vi på nytt nå de användare som har besökt våra sidor med riktad reklam på sidorna i Google Partner-nätverket. Vid besök på vår sida sparas en kaka för att användaren ska kunna identifieras vid ett besök hos någon av våra reklampartners. Vidare kan användarförhållandet analyseras och sedan användas för riktade produktrekommendationer med intressebaserad reklam. De uppgifter som sparats i kakan sammanförs inte med andra personrelaterade uppgifter om användarprofilerna. När du använder denna webbplats accepterar du Googles behandling av de uppgifter om dig som samlats in på tidigare nämnt sätt, och för det tidigare nämnda ändamålet.
Du kan avaktivera Googles användning av kakor genom att gå in på www.google.com/privacy/ads och klicka på knappen ”opt-out”. Du kan även avaktivera tredje parts användning av kakor genom att gå till avaktiveringssidan för nätverksreklaminitiativet på www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Men vi avråder från det eftersom det kan försämra funktionerna på denna webbplats. För mer information om Googles bestämmelser, gå in på www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Facebook Remarketing / Retargeting
På denna webbplats används remarketing-taggar från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Med hjälp av remarketing-taggar etableras en direktanslutning mellan Facebook-servern och användarens webbläsare när användaren besöker vår webbplats. På så vis får Facebook-servern information om vilka av våra webbsidor som användaren har besökt med sin IP-adress. Facebook kopplar samman denna information med användarens personliga Facebook-användarkonto. Vi använder denna information för visning av Facebook Ads. Vi vill uttryckligen påpeka att vi som leverantör av webbplatserna inte får någon information om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av Facebook. Mer information om Facebooks insamling och användning av uppgifterna, om dina rättigheter och möjligheter till skydd av din privatsfär hittar du i Facebooks dataskyddsinformation på www.facebook.com/about/privacy. Om du inte vill att Facebook ska länka den insamlade informationen till ditt Facebook-konto kan du avaktivera remarketing-funktionen ”Custom Audiences” här. För detta måste du vara inloggad på Facebook. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt f GDPR.

2.3.5 Plugins för sociala medier
På vår webbplats används dessutom plugin-program från följande sociala nätverk:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Det rör sig om reklam för företag följande företag från USA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Plugin-programmen visas på vår hemsida genom företagens logotyper eller andra kännetecken, som knappen ”Gilla” eller ”Rekommendera”. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller denna typ av plugins, upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till det aktuella företagets servrar, varvid innehållet i motsvarande plugin överförs till din webbläsare som i sin tur integrerar denna på webbplats. Informationen om att du har besökt vår webbplats vidarebefordras då till detta företag. Vi kan vare sig påverka insamlade uppgifter eller hur de behandlas, och vi har ingen kännedom om datainsamlingens omfång, syftet med behandlingen eller hur länge uppgifterna sparas. Vi har heller ingen information om i vilken utsträckning leverantören av plugin-programmet raderar insamlade uppgifter. Leverantören av plugin-programmet sparar dina insamlade uppgifter som användarprofil och använder informationen för reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för icke inloggade användare) för att visa behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att återkalla samtycke till att denna användarprofil skapas, men för att göra det måste du kontakta leverantören av det aktuella plugin-programmet. Genom plugin-programmen ger vi dig möjlighet att interagera med de sociala nätverken och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det intressantare för dig som användare. Rättslig grund för användande av plugin-program är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt f GDPR.
Om du har loggat in på ditt personliga användarkonto hos detta företag under besöket på vår webbplats, kan företaget sammankoppla besöket på webbplatsen med detta konto. Vid användningen av plugin-program i form av exempelvis ”Gilla”-knappen eller kommentarfunktionen överförs motsvarande information direkt till dessa företag och lagras där. Om du vill förhindra sådan dataöverföring måste du logga ut från ditt användarkonto innan du besöker vår webbplats. Syfte och omfattning av datainsamling av dessa företag, deras bearbetning och användning av dina uppgifter samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär framgår av informationen om dataskydd på:

2.3.6 Firebase
Vi använder Firebase för att bättre förstå och optimera användningen i apparna. Användardata överförs anonymt till Firebase. Utöver detta används också andra funktioner av Firebase för att ge en bättre användarupplevelse eller utvärdera felorsaker i appar samt push-notiser. Firebase är en realtidsdatabas med vilken realtidsinformation kan inbäddas i den egna webbplatsen. Firebase är ett dotterbolag till Google och har sitt säte i San Francisco (CA), USA. Firebases dataskyddspolicy hittar du på https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt f GDPR.

2.3.7 Crashlytics
I våra appar använder vi Crashlytics från Crashlytics Inc, USA. Crashlytics ingår i Googles företagsgrupp. Crashlytics identifierar programvarufel samt orsaken till dessa. Därför sparar det uppgifter som: information om enhetsstatus, enhetstyp, enhetsidentifiering och sparar dessa under pseudonymer. Genom att göra motsvarande inställning i appen kan du förhindra att uppgifter samlas in och sparas. För mer information om dataskydd från Crashlytics, gå in på: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt f GDPR.

2.3.8 Adjust
Våra appar Festool Order och Festool Work använder ”Adjust” från Adjust GmbH, Tyskland, för att analysera användningen av Festool-apparna för annonskampanjer från tredje part. Adjust använder tjänsten IDFA (Identifier for Advertiser) från Apple Inc., Cupertino (CA), USA eller Google Play Services ID från Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tillsammans med dina anonymiserade IP- och MAC-adresser. Dessa uppgifter anonymiseras så att det inte är möjligt att identifiera dig eller din mobila enhet.
När en Festool-app installeras, sparar Adjust uppgifterna om installationen och händelser från din iOS- eller Android-app. Adjust kommer att överföra anonymiserade användningsuppgifter till Festools användarkonto hos en tredjepartsleverantör av annonskampanjer. Festool använder utvärderingsverktygen som är tillgängliga för detta konto. Detta hjälper oss att förstå hur användarna använder våra appar. Den juridiska grunden för denna databehandling överensstämmer med artikel 6, sektion 1, sida 1, led f i EU allmän dataskyddsförordning (GDPR).
Om du inte vill att Adjust ska spåra dig, avaktivera ”Skicka analysdata” i din profil.

2.4 Uppgifter som vi får via tredje part
I undantagsfall kan det hända att vi får uppgifter om dig via tredje part. Det gäller framför allt fall där en maskin du köpt har registrerats för SERVICE all-inclusive av din återförsäljare. För registreringen krävs ditt namn och din adress (inklusive e-postadressen). Men i dessa fall informerar vi dig omgående, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling.

3. Enskilda online-tjänster

3.1 Kontaktformulär
På vår webbplats kan du kontakta oss via ett kontaktformulär för att få svar på dina individuella frågor. För detta behöver vi alltid ditt efternamn och förnamn samt din e-postadress och ett meddelande, så att vi kan kontakta dig. Om du dessutom lämnar ditt telefonnummer eller din adress ringer vi gärna upp och svarar på din fråga, eller kontaktar dig skriftligen. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt b GDPR.

3.2 Nyhetsbrev
Du kan hålla kontakten med oss via vårt nyhetsbrev. Rättslig grund enligt art. 6 avsn. 1 S.1 pkt a) GDPR är ditt samtycke. Vi använder ditt namn för att kunna tilltala dig personligen, samt din e-postadress och de ämnen som intresserar dig. För att kunna säkerställa att ingen annan har anmält dig till prenumeration på nyhetsbrevet och att du inte får några oönskade mejl får du ett bekräftelsemejl till den e-postadress som du angett. För att aktivera prenumerationen måste du klicka på länken i mejlet. Vid användning av nyhetsbrev analyseras och utvärderas användarens beteende (öppningar, klick och maskinregistrering) för att vi bland annat ska kunna utforma och optimera våra produkterbjudanden, servicetjänster, reklam- och informationserbjudanden samt vårt webbinnehåll efter dina intressen.

Hit hör:

 • Skickade och mottagna e-postutskick
 • Öppningar och klick i mejlet
 • Klick och öppningar i mejlet enligt den slutenhet som används
 • Klick, öppningar och mottagning i mejlet med tidsförlopp
 • Studsmejl
 • Avanmälningar/klagomål
 • Aktivitetsfrekvens
 • Aktiviteter i kombination med hemsidan, mobilappar eller sociala medier

Den enda obligatoriska uppgift som krävs för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Övriga uppgifter är frivilliga och används för att kunna tilltala dig personligen. När du har bekräftat sparar vi uppgifterna du angett för att kunna skicka nyhetsbrevet (Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt a GDPR).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrevet och avbeställa det. Det gör du genom att klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev. "

3.3 MyFestool
Du kan registrera dig för vår kostnadsfria service ”myFestool”. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt b GDPR.
Festools servicevärld står till ditt förfogande. För registrering behöver vi ditt för- och efternamn, din e-postadress och din adress samt ditt företags bransch. Om du fortsätter att använda våra tjänster inom ”myFestool” krävs ev. ytterligare personrelaterade uppgifter (t.ex. maskindata för SERVICE all-inclusive).
För att radera ditt myFestool-konto loggar du in på myFestool och klickar på länken "Radera myFestool-konto" i fältet "Personliga uppgifter".

3.4 Begära information via webben
Via vår kostnadsfria informationsservice kan du få förmånliga erbjudanden, nyheter och tips om hur du använder dina maskiner på bästa sätt. För detta behöver vi ditt företags namn, adress och bransch samt en kontaktperson.

3.5. Festools idéplattform
Via Festools idéplattform kan du komma med idéer om hur vi kan förbättra våra produkter. Använd vårt formulär för att skicka din idé till oss. Vi behöver dina kontaktuppgifter samt den idé du vill dela med oss. De särskilda bestämmelserna i sekretessförklaringen som kan hämtas där gäller. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt b GDPR.

3.6. Festool-appen
Med Festool-appen kan du använda viktiga online-funktioner även med din smartphone. Du kan bland annat hantera ditt Festool-konto, registrera verktyg för SERVICE all-inclusive, se dina registrerade verktyg, kontakta Festool och söka efter återförsäljare via GPS eller sökformuläret. Här samlas i regel inga andra personuppgifter in än när tjänsterna används på vanligt sätt. För sökning av återförsäljaren erbjuder systemet möjligheten att bestämma plats. Användaren kan välja att godkänna denna av systemet begärda platsförfrågan, eller välja en godtycklig plats. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt b GDPR. I jämförelse med vanlig användning av dessa tjänster kan ytterligare data samlas in och behandlas i Festool-appen. Det rör sig om personuppgifter (för- och efternamn samt e-postadress) och rollbehörigheter inom verksamheten samt sparade inköpslistor per användare. Dessa uppgifter, samt din personliga profil, sparas även offline i appen på användarens mobila enhet. Inmatning av fler uppgifter är frivillig och överlåts till din bedömning. Observera att vissa funktioner i appen inte fungerar om du inte gör dessa inmatningar.

För att optimera användningen av enskilda funktioner i ”Festool-appen för förbrukningsmaterial” kan du spara kontaktuppgifter för dina kontaktpersoner. Festool behandlar dessa uppgifter uteslutande inom ramen för appens användningsförhållande. För de kontaktuppgifter som du har matat in ansvarar du i enlighet med dataskyddslagens regler. Se till att du följer dessa regler. Du kan även i framtiden ansluta dessa enheter till din Festool Work-app när du köper Festool-produkter med Bluetooth®-gränssnitt. Då kan du alltid via dina mobila enheter (t.ex. en smartphone eller surfplatta där du har laddat ner appen) se den tekniska statusen för dina Festool-produkter (t.ex. batteristatus) eller ladda ner programuppdateringar för Festool-produkterna. När en Festool-produkt ansluts till en mobil slutenhet samlas telemetriska data in. Vi använder dessa data för analys och för att åtgärda fel.

Du kan alltid välja om en Festool-produkt ska anslutas till din mobila enhet. Vill du inte att data ska överföras låter du bara bli att aktivera Bluetooth®-funktionen på Festool-produkten. Du kan naturligtvis använda din Festool-produkt ändå, det är bara vissa kompletterande servicefunktioner via appen som inte är möjliga.

Varumärkesnamnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade märken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används under licens av Festool. Andra märken eller namn tillhör respektive ägare.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Du kan även registrera dina maskiner på vår webbplats för att ta del av SERVICE all-inclusive-förmånerna. Det kan ske på två sätt: du loggar in med ditt myFestool-konto eller registrerar maskinerna utan användarkonto för myFestool. För detta behöver vi förutom dina maskindata även ditt för- och efternamn, din adress och din e-postadress. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter är art. 6 avsn. 1 s. 1 pkt b GDPR.

4. Sociala medier
Vi erbjuder också omfattande personlig support och möjligheten att hålla kontakten med oss via sociala medier (Facebook, Twitter, YouTube). Dessa sociala medier samlar själva in personuppgifter, t.ex. om via din profil hos dem eller via s.k. Social Plug-Ins, som är implementerade i tredje parts webbplatser. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 pkt b) GDPR eller art. 6 avsn. 1 pkt f) GDPR. Om du skickar en fråga till oss via dessa sociala medier leder vi frågan vidare till ansvarig avdelning. Uppgifterna används uteslutande för att svara på din fråga och vidarebefordras inte till tredje part. Du måste vara inloggad på något av dessa sociala medier för att kunna kontakta oss där. Det kan hända att personuppgifter samlas data in, sparas och används av den aktuella tjänsten. Vi kan inte påverka typ, omfattning och behandling av uppgifterna. Det rör sig om reklam för företag följande företag från USA:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Vilka rättigheter har du?

5.1 Rätt till återkallande:

 • Du har rätt att när som helst och utan att ange orsak återkalla samtycke till att dina personuppgifter behandlas för användning i direktreklam.

  Skicka ett skriftligt återkallande till Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Tyskland eller via e-post till: info@festool.com. Samtycket kan återkallas när som helst. Du kan då använda länken i nyhetsbrevet eller skriva brev/skicka e-post.

  När du avbeställer nyhetsbrevet kan du på fliken ”Nyhetsbrev” även när som helst ta bort enbart enskilda ämnesområden, vilket motsvarar en avanmälan från nyhetsbrevet. Information om avanmälan hittar du längst ner i varje nyhetsbrev.

 • Om vi behandlar dina uppgifter för att tillvarata berättigade intressen, kan du återkalla samtycket till denna behandling av orsaker som hänför sig till din speciella situation. Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande skyddsvärda skäl till behandlingen, vilka uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingens syfte är att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att du för ingående och handhavande av avtalsförhållanden måste tillhandahålla de person- och företagsrelaterade uppgifter som krävs för motivering, genomförande och avslutande av avtalsförhållandet och uppfylla de därmed förbundna avtalsplikterna, eller uppgifter som vi enligt lag måste samla in. Om du hävdar din rätt att återkalla ditt samtycke mot detta eller inte tillhandahåller dessa uppgifter till oss kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig.

5.2 Ytterligare rättigheter:

5.2.1: Rätt till information
:

Du kan hos den personuppgiftsansvariga begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

5.2.2: Rätt till rättelse och radering

Dessutom kan du under vissa förutsättningar begära att få dina uppgifter rättade eller raderade.

5.2.3: Övriga rättigheter:

Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter samt rätt att få tillgång till de uppgifter du tillhandahållit i ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format.
Har du klagomål kan du vända dig till ovannämnda dataskyddsansvariga eller till ansvarig dataskyddsmyndighet.

6. Skydd av dina uppgifter:

6.1: Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot åtkomst från obehöriga, oavsiktliga ändringar, förlust på grund av misstag eller illegal förstöring. Trots detta är ingen elektronisk eller fysisk överföring och lagring absolut säker. Varje överföring sker därför helt på din egen risk.

6.2 Vi vill inom ramen för denna sekretesspolicy i möjligaste mån, snabbt och begripligt informera dig om relevanta ämnen. Kompletterande information om syftena med behandlingen av dina uppgifter samt förklaringar till de begrepp vi använder finns på vår webbplats. Undrar du över något? Använd då kontaktadressen som finns i den kompletterande informationen.

7. Ändring av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter.

Kompletterande information om användning av Festool Order-appen

Genom nedladdning av appen från Apple App Store resp. Google Play Store etableras ett licensavtal för nyttjandet av Festool Order-appen (nedan ”appen”) mellan dig och Festool GmbH, (nedan ”Festool”). De allmänna användningsvillkoren finns här, om appen hämtats i Apple App Store eller här, om appen hämtats i Google Play Store. Faktiska ytterligare tekniska förutsättningar för användandet av appen finns i app-beskrivningen i Apple App Store resp. Google Play Store, särskilt gällande operativsystem/-versioner och mobila enheter.

Om de ovan nämnda användningsvillkoren inte bestämmer något annat gäller följande:

Genom nedladdning av appen ger Festool dig avgiftsfri, icke-exklusiv, ej överlåtningsbar rätt att använda appen på en enhet som du äger eller innehar och på vilken appen, i enlighet med systemkraven, som du kan läsa på Apple App Store resp. Google Play Store, fungerar. Du får inte lov att kopiera appen, sprida den eller på annat sätt ställa den till förfogande för tredje part (inklusive uthyrning, utarrendering, utlån eller utlicensiering) eller använda den på andra sätt som förbehålls upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarna. Du har inte rätt att förändra appens eller delar av dess programkod, rekonstruera (Reverse Engineering), dekompilera, plocka isär den eller på annat sätt få fram källkoden eller saker som avleds därifrån.

Dessa villkor gäller också för alla uppdateringar och programkompletteringar för appen som tillhandahålls för nedladdning av Festool via Apple App Store resp. Google Play Store , såvida inte de inte är föremål för särskilt licensavtal. I detta fall är endast bestämmelserna i de för den aktuella uppdateringen resp. programkompletteringen gällande licensbestämmelserna avgörande.

Appen kan innehålla enskilda delar eller moduler (”tredjepartsprogramvara”) som licensieras av tredje part med en öppen källkodslicens. Mer information och gällande licensbestämmelser om denna tredjepartsprogramvara återfinns i dokumentationen. Användningen av denna tredjepartsprogramvara är underställda de bestämmelser som nämns där.

Festool förbehåller sig i övrigt alla rättigheter till appen. Du accepterar därmed att uppdateringar, som på ett objektivt plan inte ger dig sämre funktioner än när avtalet slöts, och genom vilka inga tydliga avvikelser från detta görs, t.ex. säkerhetsuppdateringar och nya, förbättrade funktioner och uppdateringar som åtgärdar fel, automatiskt införlivas i enlighet med inställningarna i ditt operativsystem. Anpassa vid behov dessa och informera dig hos din leverantör. Festool har inget inflytande på detta. Om uppdateringarna kräver ytterligare behörigheter får du information om detta under installationen. Om du inte godkänner dessa ytterligare behörigheter kan uppdateringen inte installeras och det kan hända detta inverkar på appens funktion, eller att den inte fungerar alls. Dessa regler gäller om det krävs ändringar av appen, på grund av ändrade uppgifter från tredje part, vars tjänster Festool använder sig av, eller vid väsentliga tekniska nyheter på marknaden.

2. Kompletterande information om användning av Festool Order-appen

 1. Med Festool Order-appen ställer vi olika service-funktioner till ditt förfogande. Hit hör t.ex. hantering av ditt myFestool-konto, registrering på SERVICE all-inclusive, överblick över dina registrerade enheter, direkt kontakt med Festool och återförsäljarsökning via GPS eller sökformulär. Vi vill meddela att appens fulla funktion endast står till förfogande när du är inloggad på ditt myFestool-konto och appen har en dataanslutning till Festool-servern. Registreringen på myFestool kräver att du anger ditt för- och efternamn, ditt företags namn, samt din e-postadress (användarnamn). Regionala avvikelser i fråga om uppgifter kan förekomma. Du har dessutom möjlighet att mata in ytterligare uppgifter. Om du har angett personuppgifter för tredje part ansvarar du för att du följer dataskyddsreglerna.
 2. När du har loggat in på myFestool loggas du, av säkerhetsskäl, automatiskt ut efter en bestämd tid. Aktivering av funktionen ”Förbli inloggad” leder till automatisk utloggning från användarkontot sker först långt senare, ev. månader senare. Tänk på att användningen av denna komfortfunktion ökar risken att tredje part, som har åtkomst till din mobila enhet, kan använda appen utan rätt. Du ansvarar gentemot Festool för alla typer av missbruk av tredje part. För att avaktivera funktionen ”Förbli inloggad”, logga ut dig från ditt användarkonto. Avstängning av appen påverkar inte statusen.
 3. c) Appen kan genom meddelanden på din mobila enhet rapportera om händelser. Festool kan endast skicka dessa meddelanden om följande garanteras:
  • att installationen av appen har skett enligt anvisningarna,
  • Din internetanslutning och Festool-servern, med vilket ditt system kommunicerar, fungerar som de ska,
  • Du har tillåtit meddelanden för appen på din mobila enhet och i appen,
  • och din mobila enhet har en aktiv dataanslutning.
  • För att leverera meddelanden på din mobila enhet använder Festool push-meddelanden från Apple/Google. Mer information om meddelanden och uppgifter finns i vår dataskyddspolicy.

 4. Appens funktion kan avbrytas för erforderliga underhålls- och serviceåtgärder.