Transmissionsplanslip/Planslip för grovslipning

  • Slipa och borsta
    Planslip RS 100
    RS 100 Q-Plus RS 100 Q
  • Slipa och borsta
    Planslip RS 100 C
    RS 100 CQ-Plus RS 100 CQ