Deltaslipmaskin

  • Slipa och borsta
    Batterislip Delta DTSC 400
    DTSC 400 Li-Basic DTSC 400 Li 3,1 I-Plus DTSC 400 Li 3,1 I-Set
  • Slipa och borsta
    Deltaslip DTS 400
    DTS 400 REQ-Plus DTS 400 REQ