Vårt ansvar för företaget

Integritet är en central del av våra värderingar.

  • Efterlevnad

    Efterlevnadsorganisation

    Festool är en internationell aktör. Det medför ett samhälleligt och socialt ansvar som vi tar på största allvar. Därför har Festool utvecklat en efterlevnadsstruktur som ska säkerställa att vi följer de aktuella ländernas lagar samt de företagsinterna bestämmelserna och etiska grundprinciperna.
  • Grundprinciper för vår verksamhet

    En viktig del av vår efterlevnadsstruktur är vår företagspolicy. Den gäller för alla våra medarbetare över hela världen.
    Efterlevnad