Introduktion

Det absolut bästa för dammfritt arbete

 • Nu är det enklare än någonsin att arbeta rent. Den nya sugslangen har en slät yta som gör att arbetet går smidigare och sugeffekten förstärks betydligt.

 • Dammsugarna har praktiska detaljer som hjälper till att hålla ordning och öka tempot.

 • Precis som den nya smarta Bluetooth-tekniken, som fungerar lika bra för att städa upp lite emellanåt som när man arbetar med batteriverktyg.

Dammsugare

Alltigenom praktiska

 • Med de nya Festool-dammsugarna gör du verkligen intryck på kunderna. Via T-LOC-kopplingen fäster du dina SYSTAINRAR med nya SYS-Dock på nolltid. Det förvandlar dammsugaren till en kompakt arbetsplats där du har allt arbetsmaterial nära till hands och kan starta direkt – du slipper till och med linda av kabeln tack vare den nya fällmekanismen.

 • NYHET

  Stark koppling med T-LOC

  För en säkrare koppling av SYSTAINER, SORTAINER och SYS-ToolBox1).

 • Hela volymen utnyttjas

  Genom behållarens smarta form och det platsbesparande flatfiltret är Festool-dammsugarnas nettovolym nästan densamma som bruttovolymen.

 • Slangförvaring

  Skyddar sugslangen och nätkabeln mot skador. När sugslangen är ”parkerad” i utrymmet blir transporten mycket enklare.

 • Reservdelstillgänglighet i 10 år

  Vi har alla reservdelar i lager i minst 10 år efter en maskins produktionsslut. Om vi mot förmodan inte har reservdelen kvar så får du istället en ny maskin utan kostnad.

 • NYHET

  Turbo-kabelvinda

  Med den smarta fällmekanismen tar man av kabeln på nolltid.2)

Översikt över dammklasserna
NYHET!

Sugslang

Smidig som få

Slät, elastisk och extremt robust: den nya sugslangen är mycket lättare att hantera och håller längre. Den glider lätt över alla kanter och har en konisk geometri som ökar sugeffekten. En extra smart finess är att slangändarna har den nya CLEANTEC-utsugsadaptern så att de kan kopplas ihop för en ren transport eller för att förlänga sugslangen.

 • NYHET

  Konisk geometri för bättre sugeffekt

  För minskad friktion, ökad luftgenomströmning och därmed också bättre utsug och snabbare arbetstempo.

 • Praktiskt för en ren transport

  Slangens ändar kan stickas in i varandra för transport så att eventuella dammrester stannar kvar i slangen.

 • NYHET

  CLEANTEC-utsugsadapter

  Med bajonettkoppling som håller sugslangen säkert på verktyget och gör att man kan sätta ihop två sugslangar om man behöver en längre slang.

 • NYHET

  Slät yta

  Ytan glider perfekt över alla underlag och kanter – den extremt robusta, släta ytan skyddar den elastiska sugslangen inuti. Perfekt för arbete med Festools styrskena.

Bluetooth

Mästare på kommunikation

 • NYHET

  Med en Bluetooth-modul på CLEANTEC-dammsugaren och en fjärrkontroll på sugslangen kan du starta dammsugaren med fjärrkontrollen direkt på slangen och slipper gå fram till dammsugaren hela tiden. Perfekt för städning emellanåt. Och det är inte allt – i kombination med Bluetooth-batterierna startas dammsugaren automatiskt av modulen när du startar batteriverktyget. På så sätt kan du redan nu dra nytta av Festools i detalj genomtänkta dammfria system när du arbetar med Festools batteriprodukter.

 • NYHET

  Bluetooth-fjärrkontroll

  Startar dammsugaren direkt från sugslangen, till och med när dammsugaren är i AUTO-läge.

 • NYHET

  Bluetooth-modul

  Starta dammsugaren automatiskt via fjärrkontrollen eller Bluetooth- batteriet – det enda du behöver göra är att få modulen installerad på den lediga kontaktplatsen på Festool-dammsugaren.3)

 • NYHET

  Bluetooth-batterier4)

  Kommunicerar med Bluetooth-modulen på dammsugaren så att den startar automatiskt även när man startar ett batteriverktyg.

 • Fri reparationsservice i 3 år5)

  Gratis reparationsservice inkluderar alla slitagedelar. Inklusive arbetstid och reservdelar. Det gäller även för batterier och laddare. Naturligtvis hämtar och lämnar vår transportservice maskinen på din bemannade företagsadress eller hos din återförsäljare, självklart helt kostnadsfritt. Fri reparationsservice i 3 år inkluderar inte underhållsservice.

Dammklass L, M och H

Få en överblick

Inom ramen för dammklasserna finns fastställda arbetsplatsgränsvärden (AGW) i mg/m3 luft för allt hälsofarligt damm. Enligt denna norm delas dammet in i tre klasser: L, M och H. Arbetsplatsgränsvärdet står för den maximala dammkoncentrationen i inandningsluften, som inte ens vid långvarigt arbete (åtta timmar per dag, fem dagar i veckan) kan leda till försämrad hälsa. Ju farligare dammet är och därmed ju högre hälsorisken är desto lägre är AGW i mg/m3.

Godkänd typ Filtreringsgrad filtersystem Lämplighet
Dammklass L1) > 99 % Hälsofarligt damm med gränsvärden3) > 1 mg/m3
Dammklass M1) > 99,9 % Hälsofarligt damm med gränsvärden3) ≥ 0,1 mg/m3
Dammklass H1) > 99,995 % Hälsofarligt damm med gränsvärden3) < 0,1 mg/m3
Dammsugare konstruktionstyp B222) Beroende på dammklass Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2 och ST3 i zon 22
1) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 bilaga AA
2) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 bilaga CC
3) De nationella föreskrifterna för gränsvärden ska följas.
Godkänd typ: (Dammsugare konstruktionstyp B222))
Dammklass L1)
Filtreringsgrad filtersystem: (Beroende på dammklass)
> 99 %
Lämplighet: (Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2 och ST3 i zon 22)
Hälsofarligt damm med gränsvärden3) > 1 mg/m3
Godkänd typ: (Dammsugare konstruktionstyp B222))
Dammklass M1)
Filtreringsgrad filtersystem: (Beroende på dammklass)
> 99,9 %
Lämplighet: (Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2 och ST3 i zon 22)
Hälsofarligt damm med gränsvärden3) ≥ 0,1 mg/m3
Godkänd typ: (Dammsugare konstruktionstyp B222))
Dammklass H1)
Filtreringsgrad filtersystem: (Beroende på dammklass)
> 99,995 %
Lämplighet: (Brännbart damm i explosionsklasserna ST1, ST2 och ST3 i zon 22)
Hälsofarligt damm med gränsvärden3) < 0,1 mg/m3
1) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 bilaga AA
2) Källa: EN 60335-2-69 och IEC 60335-2-69 bilaga CC
3) De nationella föreskrifterna för gränsvärden ska följas.

ARBETA DAMMFRITT

1) För alla Festool-dammsugare förutom CT 17, CTL 26 E AC HD och CTL/CTM 36 E AC HD.

2) Ej för CT 17, CTL SYS, CTL 26 E AC HD och CTL/CTM 36 E AC HD.

3) Kan endast installeras på CT 26/36/48. Ska utföras av en behörig elektriker.

4) Batterier finns uteslutande som tillbehör (med 5,2 Ah samt 6,2 Ah).

5) SERVICE all-inclusive gäller för alla maskiner köpta efter 2 april 2013 och som registrerats inom 30 dagar efter köpet. Mer information och kompletta servicevillkor finns på www.festool.se/service

Fri reparationsservice i 3 år gäller inte i följande fall: skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, skador som uppkommit på grund av felaktig hantering, skador som uppkommit på grund av att originaltillbehör eller -reservdelar inte har använts, skador som uppkommit på grund av att maskinen plockats isär eller utsatts för onormalt kraftigt slitage. Fri reparationsservice i 3 år inkluderar inte heller underhållsservice.

%CLOSE_OVERLAY%